บริษัท เสริมไชยค้ากระดาษ จำกัด

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เสริมไชยค้ากระดาษ จำกัด SERMCHAI PAPER COMPANY LIMITED จำหน่ายกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์และเขียน รวมถึง ซองจดหมาย ซองเอกสาร ทุกขนาด บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้านนี้มานานกว่า 40 ปี และมีลูกค้าทั่วประเทศไทย

 

ที่ตั้งบริษัท 

เลขที่ 54/1 ซอยโชคชัยจงจำเริญ

ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเพทฯ 10120 

โทรศัพท์ 0 2683 4344-9 

โทรสาร 0 2295 3515

 

แผนที่บริษัท

 

(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)