บริษัท เสริมไชยค้ากระดาษ จำกัด

กระดาษถ่ายเอกสาร

กระดาษถ่ายเอกสาร
กระดาษถ่ายเอกสาร A4 / 70g. (300 แผ่น , 500 แผ่น)
กระดาษถ่ายเอกสาร F14 / 70g. (300 แผ่น , 500 แผ่น)
กระดาษถ่ายเอกสาร B4 / 70g. (300 แผ่น , 500 แผ่น)
กระดาษถ่ายเอกสาร A3 / 70g. (300 แผ่น , 500 แผ่น)
กระดาษถ่ายเอกสาร A5 / 70g. (300 แผ่น , 500 แผ่น)
กระดาษถ่ายเอกสาร B5 / 70g. (300 แผ่น , 500 แผ่น)
กระดาษถ่ายเอกสาร A4 / 80g. (300 แผ่น , 500 แผ่น)
กระดาษถ่ายเอกสาร F14 / 80g. (300 แผ่น , 500 แผ่น)
กระดาษถ่ายเอกสาร B4 / 80g. (300 แผ่น , 500 แผ่น)
กระดาษถ่ายเอกสาร A3 / 80g. (300 แผ่น , 500 แผ่น)
กระดาษถ่ายเอกสาร A5 / 80g. (300 แผ่น , 500 แผ่น)
กระดาษถ่ายเอกสาร B5 / 80g. (300 แผ่น , 500 แผ่น)
ถ่ายเอกสาร Double A A4 / 80g.  (500 แผ่น)
ถ่ายเอกสาร Idea Work A4 / 80g.  (500 แผ่น)
กระดาษถ่ายเอกสารสี  10 สี  A4 / 80g. (250 แผ่น , 500 แผ่น)
กระดาษถ่ายเอกสารสี  10 สี  A4 / 100g. (250 แผ่น , 500 แผ่น)