บริษัท เสริมไชยค้ากระดาษ จำกัด

กระดาษปกสี

03

No. 120(110g) 4สี 150 แผ่น , 180 แผ่น
No. 120 (110g) 7 สี 50  แผ่น , 150 แผ่น , 180 แผ่น
No. 120 ( สีครีม , ส้ม , ม่วง) 180 แผ่น
No.150(150g.) 4 สี 50  แผ่น , 100 แผ่น , 125 แผ่น
No.180(180g.)4 สี 50  แผ่น , 100 แผ่น , 125 แผ่น
ปกสี 210g. 4 สี 50  แผ่น , 100 แผ่น , 125 แผ่น
ปกขาวอาร์ตมัน A4  120g. (50  แผ่น , 100 แผ่น)
ปกขาวอาร์ตมัน A4 160g. (50  แผ่น , 100 แผ่น)
ปกขาวอาร์ตมัน A4 190g. (50  แผ่น , 100 แผ่น)
ปกขาวอาร์ตมัน A4 210g. (50  แผ่น , 100 แผ่น)
ปกขาวอาร์ตมัน A4 230g. (50  แผ่น , 100 แผ่น)