กระดาษอื่นๆสำหรับงานเขียน

20

กระดาษปกสี บาง A4
กระดาษปกสี บาง F4
กระดาษฟลุสแก๊ป No. 34
กระดาษฟลุสแก๊ป No. 150
กระดาษพิมพ์ดีด  No. 70  A4
กระดาษพิมพ์ดีด  No. 70  ยาว
กระดาษพิมพ์ดีด  No. 80  A4
กระดาษพิมพ์ดีด  No. 80  ยาว
กระดาษบันทึก A5
กระดาษบันทึก ,ครุฑ A4 
กระดาษบันทึก ,ครุฑ ยาว
กระดาษครุฑ A4
กระดาษคำตอบ 60 ข้อ
กระดาษคำตอบ 80 ข้อ
กระดาษคำตอบ 100 ข้อ ,120 ข้อ
กระดาษรายงานอย่างดี 60g. เต็ม A4 (8 1/4*113/4)
กระดาษสอบ ต 2 ก. (พิมพ์หัว ชนิดหนา 60g. เต็ม)(200ผ.)
กระดาษสอบวาดเขียน #120 (180ผ.) 100g. เต็ม
กระดาษดอกไม้จันทน์ 55g.
กระดาษดอกไม้จันทน์ 70g.
กระดาษลายหนังช้าง 160g.
กระดาษลายหนังช้าง 170g.  25” x 35 ½”

 

ปกเก็บเรื่อง อย่างดี
ลิ้นแฟ้มพาสติก (กล่องละ 50 ชุด)
ลิ้นแฟ้มทองเหลือง (กล่องละ 50 ชุด)
กระดาษเช็ดปาก -
กระดาษลอกลายชนิดขาว เล็ก
กระดาษ สา -
กระดาษตะกั่วเงิน   นอก อย่างดี
กระดาษตะกั่วทอง นอก อย่างดี
กระดาษตะกั่ว (ชนิดต่างๆ) นอก อย่างดี
กระดาษแก้วใส จีน
กระดาษแก้วใส  สี จีน
กระดาษแก้วขุ่น ขาว -
กระดาษแก้วขุ่น สีต่างๆ -
กระดาษวาดเขียน  100g. เล็ก
กระดาษวาดเขียน  120g. เล็ก
กระดาษวาดเขียน  150g. เล็ก
กระดาษวาดเขียน (เยอรมัน)  เรียบ , หยาบ
กระดาษ แข็ง NO. 8 - 10
กระดาษ แข็ง NO. 12 - 16
กระดาษ แข็ง NO. 20 - 24
กระดาษ แข็ง NO. 32 - 42
กระดาษโปสเตอร์ บาง หน้าเดียว
กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้าหอม,2 หน้าลายสา, เรียบ
กระดาษโปสเตอร์ แข็ง A
กระดาษสะท้อนแสง บาง
กระดาษสะท้อนแสง หนา
กระดาษสีมันหน้าเดียว (มันปู) -

 

กระดาษบวกเลข (ปอนด์)   2”
กระดาษบวกเลข (ปอนด์)   21/4”(57mm x 54mm)
กระดาษบวกเลข (ปอนด์)   21/2
กระดาษบวกเลข (ปอนด์)   23/4”(70mm x 54mm)
กระดาษบวกเลข (ปอนด์)   3”  (75mm x 54mm)
กระดาษบวกเลข (ปอนด์)        (70mm x 60mm)
กระดาษบวกเลข (ปอนด์)        (70mm x 70mm)
กระดาษบวกเลข (ปอนด์)        (70mm x 75mm)
กระดาษบวกเลข (ปอนด์)        (75mm x 60mm)
กระดาษบวกเลข (ปอนด์)        (75mm x 65mm)
กระดาษบวกเลข (ปอนด์)        (75mm x 70mm)
กระดาษบวกเลข (ปอนด์)        (75mm x 75mm)

 

บัตร ส่ง ห้องสมุด (100 แผ่น)
บัตร ยืม ห้องสมุด (100 แผ่น)

 

ปกหนังช้าง 160g. A4
ปกหนังช้าง 180g. A4
กระดาษ PHOTO  180g. กันน้ำ 100%