บริษัท เสริมไชยค้ากระดาษ จำกัด

ซองขาว

65

ประเภทซองขาวทั่วไป
ซองขาว  6 / 80
ซองขาว  6 / 100
ซองขาว  7 / 80 ( 55g.)
ซองขาว  7 / 100 ( 80g.)
ซองขาว  7 / 125 ( 100g.)
ซองขาว  C6 / 125 (ไม่พิมพ์รหัสไปรษณีย์)
ซองขาว  7 1/2 / 100  ( 5 x 7 ) ( 80g.) 
ซองขาว  7 1/2 / 125   ( 5 x 7 ) ( 100g.) 
ซองขาว  81/2  / 100  (51/x 71/4 )  ( 80g.)
ซองขาว  81/2  / 125  (51/x 71/4 )  (100g.)
ซองขาว  9 / 100 (70g.) รีไซเคิล
ซองขาว  9 / 100      ( 70 g. เต็ม )
ซองขาว  9 / 100 A  ( 80 g. เต็ม )
ซองขาว  9 / 125 A  ( 100 g. เต็ม )
ซองขาว  9 / 125 (ฝาขนาน)
ซองขาว  9 / 125 ครุฑ 70g. เต็ม
ซองขาว  9 / 125 A ครุฑ 80g. เต็ม
ซองขาว  9 / 150  ครุฑ 100g. เต็ม
ซองขาว  10 / 100 ครุฑ (พับ 2)
ซองขาว DL / 125

ประเภทซองขาวหน้าต่าง
ซองขาว 7 / 125 หน้าต่าง
ซองขาว 9 / 125 หน้าต่าง 

ประเภทซองแอร์เมล์
ซองแอร์เมล์ 6 1/2
ซองแอร์เมล์ C6 (41/2 x 63/8)
ซองแอร์เมล์  9
ซองเครื่องบิน / ซองธงชาติ ผนึกแห้ง  6 3/4
ซองเครื่องบิน/ซองธงชาติ ผนึกแห้ง 6 3/4 (ตัวถูก)
ซองสีแดงล้วน No. 357
ซองชมพู NO. 7 (ธรรมดา)
ซองชมพูหนา NO. 61/2 
ซองชมพูหนา NO. 7 
ซองชมพูหนา NO. 71/4  (70g.)
ซองลายไทย NO.71/2  
ซองลายไทย+การ์ด(ชุด)
ซองลายการ์ตูน  61/2  

ประเภทซองขาวไปรษณีย์
ซองมาตรฐานไปรษณีย์ 4 สี C6(41/2 x 63/8)
ซองมาตรฐานไปรษณีย์ 4 สี C6(ราคาประหยัด)
ซองมาตรฐานไปรษณีย์  C6/125
ซองมาตรฐานไปรษณีย์ C6/125(ราคาประหยัด)

ประเภทซองสีน้ำตาล  พิมพ์ครุฑ
ซองน้ำตาล  9 ครุฑ (พับ 4)
ซองน้ำตาล  10 (พับ 2) ครุฑ
ซองน้ำตาล  C5  ครุฑ (63/8 x 9)
ซองขาว 9/100 ครุฑ  รีไซเคิล
ซองขาว 9/125 A ครุฑ  รีไซเคิล
ประเภทซองสีครีม 100 แกรม
ซองครีม 63/8 x 9
ซองครีม 7 x 10
ซองครีม 8 x 11
ซองครีม 9 x 123/4 (A4)
ซองสีครีมอย่างดี No.29 / 125
ประเภทกันกระแทกซิลิคอน  KA 125g. 
ซองกันกระแทกซิลิคอน 5x8 
ซองกันกระแทกซิลิคอน 7x10
ซองกันกระแทกซิลิคอน 9x123/4  
ซองกันกระแทกซิลิคอน 10x15