บริษัท เสริมไชยค้ากระดาษ จำกัด

กระดาษการ์ดขาวและสี

รายการ น้ำหนัก (แกรม) ขนาด
กระดาษ การ์ดขาว 120 24 x 35 "
กระดาษ การ์ดขาว 150 , 180 , 210 25 x 35 1/2 "
กระดาษ การ์ดขาว 120 , 150 , 180 , 210 , 240 , 270 31 x 43 "
กระดาษ การ์ดขาว KT 210 , 230 , 250 , 270 , 300 , 350 , 400  31 x 43 "
กระดาษ การ์ดสี 4 สี (ฟ้า , เขียว , ชมพู , เหลือง) 110 , 120 , 150 , 180 , 210 , 240 , 270 31 x 43 "
กระดาษ การ์ดสี 4 สี (ฟ้า , เขียว , ชมพู , เหลือง) 110 , 150 , 180 25 x 35 1/2 "
กระดาษ การ์ดสี KT 5 สี (ฟ้า , เขียว , ชมพู , เหลือง , ส้ม) 230 , 300 , 350 31 x 43 "

8