บริษัท เสริมไชยค้ากระดาษ จำกัด

กระดาษอาร์ต

รายการกระดาษ น้ำหนัก (แกรม) ขนาด
อาร์ตมัน 2 หน้า , ด้าน 85 , 100 , 105 , 104 , 120 , 128 , 130 , 157 , 160  24 x 35 " 25 x 36 " 31 x 43 "
อาร์ตการ์ดมัน 2 หน้า 190 , 210 , 230 , 250 , 260 25 x 36 " - 31 x 43 "
อาร์ตการ์ดมัน 2 หน้า นอก (A) 270 , 300 , 310 , 350 , 360 , 400 25 x 36 " - 31 x 43 "
อาร์ตการ์ดมัน 1 หน้า นอก (A) 210 , 230 , 250 , 260 , 270 , 310 , 350 , 400 25 x 36 " - 31 x 43 "
อาร์ตลายผ้า 105 , 120 , 160 - - 31 x 43 "
อาร์ตมัน หน้าเดียว 75 , 80 - - 31 x 43 "

9