บริษัท เสริมไชยค้ากระดาษ จำกัด

กระดาษแบงค์สีต่างๆ

กระดาษแบงค์สี  4 สี ฟ้า , เขียว , ชมพู , เหลือง 45 , 55 แกรม 24 x 34 "
กระดาษแบงค์สี  4 สี ฟ้า , เขียว , ชมพู , เหลือง 45 , 55 , 70 , 100 แกรม 31 x 43 "
กระดาษแบงค์สี  4 สี ฟ้า , เขียว , ชมพู , เหลือง 55 , 70 , 100 แกรม 25 *35 1/2
กระดาษถ่ายเอกสารสี 80 แกรม 25 *35 1/2

10