บริษัท เสริมไชยค้ากระดาษ จำกัด

กระดาษปรูฟขาว

รายการ น้ำหนัก   ขนาด
กระดาษปรูฟขาว  48.8 , 50 , 52  แกรม 31 x 43 "
กระดาษปรูฟขาว 50 แกรม 24 x 35 "

13