บริษัท เสริมไชยค้ากระดาษ จำกัด

กระดาษน้ำตาล

รายการ น้ำหนัก   ขนาด
กระดาษน้ำตาล 90 , 110 แกรม 35 x 47 "
กระดาษน้ำตาล KI , KA 125 แกรม 35 x 47 "
กระดาษน้ำตาล KI , KA 150 แกรม 35 x 47 "
กระดาษน้ำตาล KI 185 แกรม 40 x 48 "
กระดาษน้ำตาล KA 230 แกรม 32 x 46 "
กระดาษน้ำตาล KA 335 แกรม 31 x 46.5 "
กระดาษน้ำตาล CP 230 แกรม 40 x 47 "
กระดาษน้ำตาล CP 350 แกรม 39.5 x 47 "
กระดาษน้ำตาล CP 450 แกรม 39.5 x 47 "
กระดาษน้ำตาล  55 แกรม 35 x 47 "
กระดาษน้ำตาล (นอก) 75 แกรม 40 x 47 "
กระดาษน้ำตาล1หน้า เคลือบพลาสติก 90 แกรม 35 x 47 "

14