บริษัท เสริมไชยค้ากระดาษ จำกัด

กล่องขาวและกล่องแป้ง

รายการ น้ำหนัก ขนาด
กล่องแป้ง หลังขาว 210 , 230 , 250 , 270 , 300 , 310 , 350 , 400 , 500 31 x 43 "
กล่องแป้ง หลังขาว 210 27.5 x 39 "
กล่องแป้ง หลังขาว 210 27 ½  x 39 ½ "
การ์ดแก้ว (นอก) 210 , 250 , 300 31 x 43 "

รายการ น้ำหนัก ขนาด
กล่องแป้ง(หลังเทา) 270 , 300 , 310 , 350 , 400 , 450 , 500 31 x 43 "
กล่องแป้ง(หลังเทา) 270 , 310 , 350 , 400 , 450 , 500 35 x  43 "

รายการ น้ำหนัก ขนาด
กล่องขาวหน้าปอนด์ 230 , 250 , 270 , 310 , 350 , 400 , 450 , 500 21 1 / 2 x 31 "
กล่องขาวหน้าปอนด์ 230 , 250 , 270 , 310 , 350 , 400 , 450 , 500 31 x 43 "

15