บริษัท เสริมไชยค้ากระดาษ จำกัด

กระดาษอื่นๆสำหรับงานพิมพ์

19

คราฟขาวมันหน้าเดียว (MG) MG 5 G , MG 6 G , MG 7 G 31 x 43 "
คราฟขาว (KT) 110 , 120 แกรม 35 x 47 "
คราฟเขียว 110 แกรม 31 x 43
คราฟเขียว 110 แกรม 34 x 40 1/2
กระดาษรองแก้ว (ซับแก้ว) 210 แกรม 31 x 45 "
กระดาษวาดเขียน (KT) 100 , 120 , 150 แกรม 31 x 43 "
คราฟเหลืองทอง 80 แกรม 31 x 43 "
คราฟเหลืองทอง 80 แกรม 35 x 47 "
ปอนด์ลายน้ำ (REFLEX) 70 , 80 แกรม 24 x 34 "

รายการ ขนาด
กระดาษ ริ้วบาง 33 x 46 "
กระดาษ ริ้วนอก 35 x 47 "

กระดาษไข ถ่ายฟิลม์ - เพลท
ขนาด น้ำหนัก
A0 (46.75” x 33”)(1ห่อ:125ผ.) 73 g.
A0 (46.75” x 33”)(1ห่อ:125ผ.) 83 g.
A0 (46.75” x 33”)(1ห่อ:125ผ.) 90 g.
A0 (46.75” x 33”)(1ห่อ:125ผ.) 112 g.
A4 (8.267” x 11.692”)(1ห่อ:50ผ.) 90 g.
A3 (16.534” x 11.692”)(1ห่อ:50ผ.) 90 g.

ประเภทกระดาษสติ๊กเกอร์ต่างๆ
สติ๊กเกอร์กระดาษขาวเงา + ด้าน 106 x 70 cm.
สติ๊กเกอร์กระดาษทองเงา + ด้าน 53 x 70 cm.
สติ๊กเกอร์กระดาษเงินเงา + ด้าน 53 x 70 cm.
สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง สีต่างๆ 21 x 30 inch
สติ๊กเกอร์ PVC ขาวเงา + ใส 106 x 70 cm.
สติ๊กเกอร์ PVC เงินเงา 53 x 70 cm.
สติ๊กเกอร์ PVC เงา สีต่างๆ 53 x 70 cm.
โพลีเอสเตอร์เงินเงา + ด้าน 48 x 70 cm.
โพลีเอสเตอร์ทองเงา + ด้าน 48 x 70 cm.
กระดาษสติ๊กเกอร์ขาวด้าน,ขาวเงา หลังเขียว  
กระดาษสติ๊กเกอร์ขาวเงา หลังส้ม